Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ulga prorodzinna: Odliczenie jedynie dla troskliwego rodzica

22 czerwca 2015 r.

Z ulgi prorodzinnej powinien korzystać tylko ten, kto faktycznie zajmuje się dzieckiem. Nie można przyznawać jej automatycznie, tylko dlatego że sąd nie pozbawił opiekuna władzy rodzicielskiej.

Wyrok WSA w Białymstoku to kolejne orzeczenie, w którym sąd wyraźnie sprzeciwia się tezie, że jeśli między rodzicami nie ma zgody co do podziału ulgi, to należy przyznać ją każdemu z nich po połowie. Podobnie orzekł WSA w Gliwicach w wyroku z 5 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/GL 609/14). Przeciwnego zdania był natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w listopadzie 2014 r. (sygn. akt II FSK 2528/12).


Mariusz Szulc, Gazeta Prawna 2015-06-17