Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus sprawdzi, czy paliwo zostało kupione po 1 lipca

22 czerwca 2015 r.

Nie można odliczyć VAT od paliwa do auta użytkowanego do celów mieszanych, kupionego przed 1 lipca 2015 r., nawet jeżeli faktura zostanie wystawiona później – ostrzega Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Zapowiada, że fiskus będzie sprawdzał, czy te zasady są przestrzegane. Wyjaśnienia resortu są związane z wygaśnięciem od 1 lipca całkowitego zakazu odliczania podatku od paliw nabytych do samochodów osobowych, co do których przy zakupie podatnik miał prawo do odliczenia połowy VAT. Chodzi o auta o masie do 3,5 tony, które co do zasady są uważane za wykorzystywane do celów mieszanych, tj. zarówno w prowadzonej działalności gospodarczej, jak i przez pracownika prywatnie.

Wprawdzie przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. umożliwiły odliczanie połowy podatku od wydatków eksploatacyjnych związanych z takimi autami, ale w przypadku paliwa został wprowadzony przepis przejściowy (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy nowelizującej przepisy o VAT; Dz.U. z 2014 r. poz. 312). Wykluczył on odliczenie podatku naliczonego do 30 czerwca 2015 r. Zasada ta dotyczy także gazu wykorzystywanego do napędu pojazdu.

Ministerstwo w komunikacie przypomina, że na prawo do odliczenia VAT od paliwa wpływa moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Jeżeli zatem przedsiębiorca kupi je do 30 czerwca 2015 r., to bez względu na to, że faktura została wystawiona np. 4 lipca, prawo do odliczenia podatku nie będzie mu przysługiwało – wyjaśnia resort.

Dodaje, że wynika to z tego, iż obowiązek podatkowy u sprzedawcy w tej sytuacji powstanie przed 1 lipca. Data wystawienia faktury nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, wpływa jedynie na moment jego zrealizowania.

Dodatkowo – tak jak w przypadku innych wydatków związanych z autami – warunkiem odliczenia VAT jest zgodność zakupu ze stanem rzeczywistym. A to oznacza, że ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu służbowego auta.

Resort zapowiada, że fiskus będzie kontrolował wykorzystywanie paliwa, zwłaszcza nabywanego po 1 lipca.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-06-18