Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Można stosować mieszany czas pracy

15 czerwca 2015 r.

Pracownik jest zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego i pracuje w zadaniowym systemie czasu pracy. Natężenie pracy na tym stanowisku jest zmienne. Czy możliwe jest takie określenie jego zadań, aby jednego dnia wykonywał je 10 godzin, a innego 6 godzin?

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne takie określenie zadań, które zakłada przekroczenie dobowej normy 8-godzinnej (10 czerwca 2010 r., sygn. akt I PK 6/10). Sąd stwierdził, że zadaniowy czas pracy nie przewiduje konstrukcji „mieszanego czasu pracy”, w ramach którego pracownik byłby zobowiązany do wykonywania obowiązków bez dodatkowego wynagrodzenia ponad podstawowe normy czasu pracy (tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym). Według sądu taka konstrukcja czasu pracy mogłaby być wykorzystywana do obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych. Tym samym SN wykluczył możliwość łączenia zadaniowego systemu czasu pracy z systemem równoważnym.


Gazeta Prawna 2015-06-11