Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w umowach o pracę: Warto wprowadzić jeden rodzaj kontraktu?

15 czerwca 2015 r.

Obowiązek podawania powodów zwolnienia pracownika powinien się pojawiać wraz z wypracowaniem określonego stażu - mówi w wywiadzie dla DGP Maciej Sekunda, ekspert Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu prawa pracy i układów zbiorowych komisji trójstronnej.

Obowiązek podawania powodów zwolnienia pracownika powinien się pojawiać wraz z wypracowaniem określonego stażu - mówi w wywiadzie dla DGP Maciej Sekunda, ekspert Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu prawa pracy i układów zbiorowych komisji trójstronnej.

Trwają prace nad zmianą zasad zawierania umów na czas określony. Jak pan ocenia rozwiązania, którymi zajmują się obecnie parlamentarzyści?

Propozycje, które znalazły się w rządowym projekcie, są pewnym kompromisem miedzy postulatami związków zawodowych a oczekiwaniami pracodawców. Związki opowiadały się za rozwiązaniami przewidującymi bardzo krótkie okresy trwania umów na czas określony. Padały z ich strony terminy 24, a nawet 18 miesięcy. Z kolei przedsiębiorcy opowiadali się za rozwiązaniem dopuszczającym 4-letnie okresy pracy na umowie na czas określony. Wydaje się wiec, że żadna ze stron nie będzie czuła się przegrana, jeśli Sejm przyjmie zaproponowany przez rząd 3-miesięczny okres pracy na podstawie umów terminowych.

Czy te zmiany rozwiążą problemy związane z umowami?

Propozycje, które są przedmiotem prac Sejmu, ograniczają się głównie do uwzględnienia wyroku i wskazówek Trybunału Sprawiedliwości UE w Strasburgu. Uważam, że rozpoczęcie dyskusji nad korektą przepisów dotyczących zatrudniania na podstawie umów terminowych powinno zaowocować kompleksową zmianą przepisów o umowach o pracę. Przecież efektem procedowanych zmian będzie zacieranie różnicy między umowami na czas określony a stałymi. Warto wykorzystać okazję i wprowadzić jeden rodzaj umowy o pracę.


Tomasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-06-11