Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Prowizja nie jest kosztem pożyczki

15 czerwca 2015 r.

Przekazanie 20 proc. zysku to nie odsetki, tylko forma wynagrodzenia, która nie pomniejszy przychodu pożyczkobiorcy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd wyjaśnił, że odsetki od pożyczki są obliczane za pomocą stopy procentowej i w stosunku do kapitału. Jeśli natomiast wynagrodzenie za udostępnienie pieniądza przyjmuje inną postać – zależną od zysku albo od obrotu – to nie są to odsetki, tylko odrębna forma wynagrodzenia.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-06-09