Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

15 czerwca 2015 r.

Pan Janusz, mieszkaniec Sieradza, postanowił wystąpić o kilka interpretacji podatkowych. Jedna będzie dotyczyć darowizny, którą ma otrzymać od ojca, druga podatku dochodowego od osób prawnych w związku z planowanym uruchomieniem spółki, a trzecia podatku od czynności cywilnoprawnych – ustanowienia hipoteki na nieruchomości. – Wyjeżdżam jednak na dwa miesiące do Londynu i wnioski o wydanie interpretacji chcę złożyć dopiero po powrocie – w sierpniu. Do którego dyrektora izby skarbowej powinienem je skierować i jak to w praktyce zrobić – pyta czytelnik

Obecnie podatnicy mogą składać wnioski do pięciu dyrektorów izb skarbowych: w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach. Nie ma przy tym znaczenia, o jaki podatek zapyta wnioskodawca. Dla osób fizycznych właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania, a w przypadku osób prawnych (np. spółek z o.o.) – według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze.

Przykładowo, mieszkańcy województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego lub świętokrzyskiego, składają wnioski do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, a z województw: dolnośląskiego, lubuskiego lub wielkopolskiego, do dyrektora Izby w Poznaniu.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-06-09