Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak opodatkować dochód z wakacyjnego najmu?

15 czerwca 2015 r.

Rolnik, który udostępnia letnikom maksymalnie pięć pokoi, może skorzystać ze zwolnienia z PIT. Przy większej liczbie pomieszczeń można zastosować kartę podatkową. Natomiast przy wynajmie mieszkań w bloku 8,5-proc. stawkę ryczałtu

Latem zamierzam wynajmować letnikom cztery pokoje w naszym gospodarstwie rolnym. Czy będę mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT?

O ile gospodarstwo leży na terenie wiejskim. Artykuł 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT określa warunki skorzystania z preferencji. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Z przepisu tego wynika, że podatnik uzyskujący dochody z wynajmu pokoi gościnnych skorzysta ze zwolnienia z PIT, jeżeli spełnione są następujące warunki:

● najem dotyczy pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych,

● budynki, w których znajdują się pokoje przeznaczone na wynajem, położone są na terenie wiejskim, w gospodarstwie rolnym. Chodzi tu o obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej,


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-06-11