Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Łatwiej będzie odzyskać VAT, gdy kontrahent nie zapłaci

15 czerwca 2015 r.

Wchodzące w życie od 1 lipca 2015 r. zmiany w uldze na złe długi będzie można zastosować wstecz, do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona po 31 grudnia 2012 r.

Zmiany pozwolą odzyskać VAT, nawet jeżeli istnieją powiązania między wierzycielem a dłużnikiem, który nie zapłacił w ciągu 150 dni (licząc od terminu płatności z faktury). Usunięty zostanie art. 89a ust. 7 ustawy o VAT. Dotychczas przepis ten budził wiele kontrowersji. Pierwotnie organy podatkowe twierdziły, że chodzi tu o jakiekolwiek powiązania z kontrahentem, potem ich stanowisko złagodniało i potwierdzano prawo do ulgi, gdy powiązania nie wpływały na ustalenie ceny (np. dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 11 lutego 2015 r. nr IPPP1/4512-44/15-2/Igo).

Uchylenie kontrowersyjnego przepisu spowoduje, że jakiekolwiek powiązania między kontrahentami, nawet jeżeli będą wpływać na cenę, nie pozbawią prawa do ulgi.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-06-11