Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wygaśnięcie zaległości w podatkach to co innego niż jej stwierdzenie

15 czerwca 2015 r.

W zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach naczelnik urzędu skarbowego stwierdza tylko fakty wynikające z rejestrów i ewidencji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

Sprawa dotyczyła spółki, która zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie takiego zaświadczenia. Naczelnik odmówił wydania dokumentu, bo uznał, że spółka zalega z CIT za grudzień 2013 r. i za lipiec 2014 r. Wprawdzie podatnik złożył wniosek o zaliczenie zwrotu VAT za IV kwartał 2013 r. na zaległości w CIT, ale w tej sprawie toczyła się dopiero kontrola podatkowa. Miała ona ustalić, czy zwrot VAT jest zasadny.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-06-05