Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Bank nie załatwi klientowi zwolnienia z podatku

15 czerwca 2015 r.

Sprawa dotyczyła wdowca. Przed śmiercią żony oboje złożyli w banku dyspozycję wypłaty na wypadek śmierci.

Kto po śmierci współmałżonka wypłaca pieniądze ze wspólnego rachunku, musi powiadomić fiskusa, by nie zapłacić daniny. Instytucja finansowago nie wyręczy, choć przesyła do urzędu zawiadomienie o wypłacie

To wniosek z wyroku WSA w Opolu. Sprawa dotyczyła wdowca. Przed śmiercią żony oboje złożyli w banku dyspozycję wypłaty na wypadek śmierci. Podatniczka zmarła w sierpniu 2013 r., a w następnym miesiącu bank – zgodnie z obowiązkiem – wypłacił pieniądze jej mężowi. Jeszcze w tym samym miesiącu przesłał urzędowi skarbowemu zawiadomienie o wypłacie wierzytelności po zmarłym w wysokości ponad 50 tys. zł.

Rok później urząd skarbowy wezwał podatnika do wyjaśnienia, dlaczego nie złożył w terminie zeznania o nabyciu środków pieniężnych po zmarłej żonie (służy do tego druk SD-3). Było to warunkiem zwolnienia go z podatku od spadków i darowizn.

W odpowiedzi na to wezwanie złożył zeznanie SD-3 i uważał, że w takim razie jest zwolniony z daniny. Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak inaczej. Stwierdził, że skoro podatnik nie zawiadomił urzędu w ustawowym terminie 6 miesięcy od śmierci żony, to musi zapłacić podatek.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-06-05