Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Oszust nie skoryguje pustej faktury

15 czerwca 2015 r.

Można wyzerować podatek, zanim przyjdzie kontrola. Potem jest już na to za późno. W przeciwnym razie przepis byłby nadużywany

Do takich wniosków doszedł 3 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 315/14), zajmując się sprawą korekty pustych faktur. NSA potwierdził, że owszem, można skorygować pustą fakturę, ale podatnik ma na to czas dopóty, dopóki kontrolerzy nie wejdą do firmy. Jeśli dokona korekty przed kontrolą i zadba o to, by jego kontrahent też skorygował swoje rozliczenia, to uniknie sankcji. Po kontroli jest  już na to za późno – wyjaśnił sędzia Sylwester Marciniak.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-06-08