Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fakturą korygującą w podatnika

15 czerwca 2015 r.

W odniesieniu do momentu korekty kosztu prawo milczy. Należałoby zatem przyjąć wykładnię korzystną dla podatników, a zatem zezwalającą na korektę na bieżąco. Dlaczego fiskus tego nie robi?

Począwszy od 2009 r., organy podatkowe próbują wszelkimi sposobami utrudnić podatnikom życie w związku z wystawianymi fakturami korygującymi. Początkowo szczególnym zainteresowaniem objęto faktury korygujące przychód. Organy podatkowe, a w ślad za nimi także sądy uznały, że brzmienie art. 12 ustawy o PIT wskazuje, iż przychody zawsze należy korygować wstecz. Tym samym po stronie podatników powstały dodatkowe obowiązki (korekta zeznania, wniosek o stwierdzenie nadpłaty itd.).


Gazeta Prawna 2015-06-08