Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2014 rok upływa 30 czerwca

15 czerwca 2015 r.

Termin na przyjęcie takiego raportu mija z końcem czerwca. Potem w ciągu 15 dni od zatwierdzenia spółki wpisane do KRS muszą złożyć do tego rejestru swoje sprawozdania Nowością jest to, że po raz pierwszy trzeba jeszcze przekazać informację o roku obrotowym.

Zanim organ zatwierdzi dokumenty sprawozdawcze, musi udostępnić sprawozdanie. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie muszą udostępnić wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom roczne sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki. Trzeba też dołączyć opinię wraz z raportem biegłego rewidenta – jeżeli podmiot podlegał rewizji finansowej. Akcjonariusze powinni też dostać sprawozdanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo organu administracyjnego. Dokumenty udostępnia się najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem przedstawicieli członków spółdzielni (czyli do 15 czerwca).


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-06-08