Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nieopłacone składki ZUS to nie wina pracownika

8 czerwca 2015 r.

Niedawno pan Michał, zatrudniony na etat, chcąc uzyskać z NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, odkrył, że jego pracodawca nie płaci składek do ZUS. Ta sytuacja trwa już od ponad roku. Nie wie, czy pracodawca składa deklaracje do ZUS, czy też nie. – Jak powinienem postąpić, aby zapłacił składki? I czy ten okres pracy i nieopłaconych składek liczy się do emerytury – martwi się pan Michał, dodając, że firma (spółka z o.o.) jest w fatalnej sytuacji finansowej

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na umowę o pracę podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia podpisania umowy (nawiązania stosunku pracy) do dnia jego ustania. – W tych terminach powstaje również i wygasa obowiązek ubezpieczenia pracowników, o czym mówi art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wyjaśnia Radosław Milczarski z gabinetu prezesa ZUS. – Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń oraz składania imiennych raportów miesięcznych spoczywa na pracodawcy, zwanym również płatnikiem – dodaje.

Pracownik nie ponosi – co należy podkreślić – żadnej odpowiedzialności za to, że pracodawca nie odprowadza należnych składek. Nieopłacenie składek od zarejestrowanych w ZUS pracowników nie ma więc wpływu na wypłatę należnych im zasiłków chorobowych lub macierzyńskich. Ponadto, przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okres, w którym pracodawca nie uiszczał składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS powinien potraktować tę sytuację w taki sposób, jakby pracodawca opłacał należne składki zgodnie ze składanymi deklaracjami.


Barbara Małyska, Gazeta Prawna 2015-06-02