Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Bardziej przyjazna akcyza już w tym roku

8 czerwca 2015 r.

Projekt zakłada również, że podatnicy będą mogli zastąpić ewidencje prowadzone dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną do celów podatkowych lub księgowych innych niż akcyza.

Ograniczenie uciążliwych obowiązków administracyjnych dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi i wiele ułatwień w prowadzeniu działalności – przewiduje to obszerny projekt deregulacji akcyzowej przyjęty wczoraj przez rząd.

Ułatwieniem dla wszystkich podmiotów będzie m.in. możliwość wyboru jednego organu podatkowego. Przykładowo, jeżeli czynności lub zdarzenia podlegające opodatkowaniu akcyzą wystąpią na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, to organem podatkowym właściwym miejscowo może być jeden z nich, wybrany przez podatnika. Wystarczy, że złoży on odpowiednie oświadczenie.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-06-03