Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wierzytelności: Cesja wyklucza koszty

8 czerwca 2015 r.

Bank nie może odliczyć od przychodów nieściągalnych wierzytelności, jeżeli nie wynikają one wprost z udzielonych przez niego pożyczek lub kredytów – stwierdził WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła banku, który nabywał wierzytelności kredytowe i pożyczkowe od innych podmiotów. Sądził, że może je zaliczyć do kosztów, bo cesja oznacza jedynie, że wchodzi on w miejsce pierwotnego kredytodawcy. Nic się poza tym nie zmienia i wierzytelność – mimo przeniesienia jej na nowego wierzyciela – pozostaje wierzytelnością z tytułu udzielonego kredytu lub pożyczki. Wskazywał, że również w prawie bankowego wierzytelności, których stroną na skutek cesji staje się bank, są traktowane tak samo, jak te z tytułu kredytów pierwotnie udzielonych przez ten bank.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-06-03