Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

SN: Firma zapłaci składki do ZUS za budowlańca

1 czerwca 2015 r.

Osoba wykonująca pracę pod nadzorem w miejscu wskazanym przez właściciela firmy wykonuje umowę o świadczenie usług, od której obowiązkowo należy płacić daninę na ZUS. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

W 2012 r. ZUS stwierdził, że jedna z firm w latach 2007–2008 nie płaciła obowiązkowych składek za pracowników wykonujących prace na budowie. W wyniku podstępowania ustalono, że w spornym okresie jeden z zatrudnionych wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło, chociaż – w ocenie ZUS – sposób wykonywania czynności w sposób jednoznaczny wskazywał na to, że jest to umowa cywilnoprawna podlegająca obowiązkowemu oskładkowaniu.

Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji do sądu I instancji, a ten oddalił odwołanie. W czasie postępowania wyjaśniającego sędziowie ustalili, że właściciel firmy zawarł z wykonawcą 13 miesięcznych umów o dzieło na prace murarskie. Na tej podstawie zainteresowany został zobowiązany do wykonywania różnych czynności, np. murowania schodów czy układania glazury. W zamian za wykonywanie tych czynności przedsiębiorca płacił mu co miesiąc wynagrodzenie w stałej kwocie tysiąca złotych miesięcznie. Przy czym obliczał on gratyfikację, mnożąc liczbę godzin pracy przez stawkę roboczogodzin wynikających z krajowej normy roboczej (KBR). Jednocześnie właściciel firmy na bieżąco wskazywał mężczyźnie, gdzie i co ma robić, oraz kontrolował wykonanie prac.


Bożena Wiktorowska, Gazeta Prawna 2015-05-28