Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wnosząc wiedzę, można mieć koszty

1 czerwca 2015 r.

Podatnik, który wnosi do spółki know-how w zamian za udziały, może pomniejszyć przychody o wydatki poniesione na wytworzenie tej wartości niematerialnej – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła lekarza chirurga urologa, który nie prowadził działalności gospodarczej. Wniósł do nowo tworzonej spółki (niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej) wkład niepieniężny w postaci know-how. Była nim metoda postępowania w neurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego. Wkład był bezpośrednio związany z przedsięwzięciem biznesowym, którego podatnik był pomysłodawcą, twórcą i realizatorem. W zamian za niego lekarz otrzymał udziały w spółce o wartości nominalnej 800 tys. zł. W zeznaniu rocznym za 2005 r. wykazał przychód w tej samej wysokości co koszty (800 tys. zł), dzięki czemu nie miał dochodu do opodatkowania.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-05-28