Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wierzyciel nie może poprzestać na zwykłej notatce lub protokole

1 czerwca 2015 r.

Sama wiedza o złej kondycji finansowej dłużnika to za mało, by uprawdopodobnić, że należność jest nieściągalna – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spółki udzielającej pożyczek poza systemem bankowym. Z umów zawieranych przez nią z pożyczkobiorcami wynikało, że spłacą oni nie tylko kwotę główną, ale także uiszczą opłatę z tytułu obsługi pożyczki w domu klienta. Gdy pożyczka nie została uregulowana w terminie, a pożyczkobiorcy nie było w domu, wówczas przedstawiciele spółki spisywali protokoły oraz drukowali z komputera listę spłat wskazującą na zaleganie przez klienta z płatnościami. W stosunku do wierzytelności, których kwota przewyższała koszty procesowe i egzekucyjne, spółka tworzyła odpisy aktualizujące, zgodnie z ustawą o rachunkowości.


Jolanta Rajewska, Gazeta Prawna 2015-05-25