Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sejm zmienił ulgi podatkowe dotyczące gruntów rolnych

1 czerwca 2015 r.

Podatnicy, którzy kupują użytki rolne mniejsze niż 11 ha oraz większe niż 300 ha, stracą ulgę w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn

Obrót takimi nieruchomościami będzie opodatkowany tak jak np. nabycie gruntów budowlanych. Zwolnione z obu danin będą grunty nie mniejsze niż 11 ha i nie większe niż 300 ha, pod warunkiem że przez kolejne co najmniej 5 lat nabywca będzie prowadził to gospodarstwo. To wynik poprawki wniesionej do projektu nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Propozycję poparły sejmowe komisje: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, a w zeszłym tygodniu uchwalił Sejm. Tym samym koalicja rządowa wycofała się z pierwotnych planów, czyli całkowitej likwidacji zwolnień dla nabywców gospodarstw rolnych.

Na zmianach nie stracą członkowie najbliższej rodziny, nabywający gospodarstwa rolne. Tak jak obecnie darowizna np. dla syna czy córki będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.).


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-05-25