Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dyskusyjny termin wpłaty na ZFŚS. Przesuwać czy nie?

1 czerwca 2015 r.

W ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) niedziele zalicza się do dni ustawowo wolnych od pracy.

Pierwszą ratę odpisu pracodawcy muszą przekazać do końca maja. Jednak w tym roku ostatnim dniem miesiąca jest niedziela i nie wiadomo, czy mogą dokonać tego jeszcze 1 czerwca. Jest to szczególnie ważne w budżetówce

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do 30 września danego roku, z tym że do 31 maja przekazuje pierwszą ratę (tj. kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych). W tym roku 31 maja to niedziela, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, w związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy termin ten przesuwa się na 1 czerwca. Zdania ekspertów są podzielone.

Pierwszy dzień roboczy

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem w takiej sytuacji trzeba zastosować ustawę z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.). – W takim przypadku termin ulega przesunięciu na 1 czerwca. Zastosowanie ma tutaj art. 115 k.c., który stanowi, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego – twierdzi Izabela Nowacka, ekspert do spraw wynagrodzeń.

W ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) niedziele zalicza się do dni ustawowo wolnych od pracy. Zatem, przyjmując powyższą argumentację, termin wpłaty powinien ulec przesunięciu na pierwszy roboczy dzień po 31 maja, a więc na poniedziałek 1 czerwca 2015 r.


Magdalena Sobczak, Gazeta Prawna 2015-05-25