Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Pomoc rodziców przy spłacie kredytu nie musi być darowizną

1 czerwca 2015 r.

Rodzice wspólnie z dzieckiem zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, które będzie jego własnością. – Syn nie miał zdolności kredytowej. W rzeczywistości całość zaciągniętego w banku zobowiązania spłacimy sami – pisze pani Elżbieta. Czy w takim przypadku syn musi składać deklarację o darowiźnie w urzędzie skarbowym – pyta czytelniczka.

Deklaracje o darowiźnie (na druku SD-Z2) składa się w urzędzie skarbowym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn, które przysługuje wówczas, gdy darczyńcą jest osoba najbliższa. Jednak według organów podatkowych jeśli rodzice spłacają wspólnie zaciągnięty z dzieckiem kredyt – jak właśnie dzieje się w przypadku opisanym przez naszą czytelniczkę – nie dochodzi do darowizny, tylko zwolnienia z długu. Dlatego syn pani Elżbiety nie musi składać SD-Z2. Takie stanowisko zaprezentował chociażby w tegorocznej interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (patrz podstawa prawna).

Solidarna spłata

W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe jednolicie uznają, że solidarna spłata kredytu przez rodziców nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Odwołują się one do zasady solidarności dłużników zapisanej w art. 366 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Przy czym spłata przez któregokolwiek z nich zwalnia z długu pozostałych. Zanim jednak to się stanie, wszyscy odpowiadają solidarnie za całość długu.

Z istoty solidarnej odpowiedzialności dłużników wynika, że aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Każdy z nich odpowiada więc za całość długu, a nie tylko część, jaką można by mu przypisać poprzez np. równy podział kwoty długu pomiędzy zobowiązanych. Dlatego gdy jeden z dłużników spłaca całość zadłużenia, bez chęci obdarowania pozostałych, tylko z myślą o zwolnieniu się z długu, nie dochodzi do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-05-25