Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Pieniądze z likwidowanej spółki osobowej nie podlegają opodatkowaniu

25 majaa 2015 r.

Wspólnik był przekonany, że nie zapłaci podatku od pieniędzy otrzymanych w związku z likwidacją spółki.

Nie można wprowadzać podatnika w błąd, doszukując się w przepisie „drugiego dna” – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uznał, że art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT nie budzi żadnej wątpliwości. Jasno wskazuje on, że do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji.

Tak właśnie miało być w spółce, o którą chodziło w sprawie rozpatrywanej przez WSA. Środki, które miał otrzymać wspólnik, w części pochodziły z działalność gospodarczej prowadzonej w ramach spółki, a w części z uprzednio wniesionych do niej wkładów.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-05-18