Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Repozytorium transakcji finansowych bez podatku od towarów i usług

25 majaa 2015 r.

Chodziło o spółkę, która została uprawniona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych do prowadzenia repozytorium transakcji zawieranych na instrumentach pochodnych.

Opłaty pobierane przez spółkę zajmującą się obowiązkowym rejestrowaniem kontraktów terminowych są zwolnione z podatku – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o spółkę, która została uprawniona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych do prowadzenia repozytorium transakcji zawieranych na instrumentach pochodnych. Obowiązek ich raportowania wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z 4 lipca 2012 r.

W praktyce oznacza to, że spółka przyjmuje i gromadzi informacje o wszystkich kontraktach pochodnych zawieranych na rynku regulowanym i poza nim. We wniosku o interpretację podkreślała, że obowiązek zgłaszania transakcji do repozytorium wynika z przepisów. Dlatego należy odróżnić jej działalność od dostępnych na rynku usług w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących instrumentów pochodnych, np. do celów ich wyceny.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-05-18