Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Koszty mogą być bez wychodzenia z firmy

25 majaa 2015 r.

Częściowy zwrot wkładów w gotówce również daje prawo do obniżenia przychodu o wartość nominalną wkładu – potwierdził NSA w kilku wyrokach.

Wszystkie dotyczą wspólników spółki komandytowej, którzy wnieśli do niej wkłady głównie w postaci wierzytelności przysługujących im z tytułu pożyczek pieniężnych udzielonych spółce oraz w pieniądzu. Po pewnym czasie podjęli uchwałę o częściowym zwrocie wkładów w formie pieniężnej. Sądzili, że w takiej sytuacji kosztem podatkowym będzie nominalna kwota wkładu wniesiona do spółki. Uważali bowiem, że częściowy zwrot wkładów należy traktować tak samo, jak wystąpienie ze spółki – przychód należy pomniejszyć o koszty jego uzyskania w wysokości nominalnej kwoty wkładów do spółki osobowej. Dopóki więc wartość wkładu zwróconego wspólnikowi nie przekroczy nominalnej kwoty wniesionej do spółki, dopóty nie powstanie u niego dochód.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był innego zdania. Uważał, że częściowy zwrot wkładów należy traktować jako zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce. Wyjaśnił, że możliwość uwzględnienia kosztów poniesionych na objęcie udziałów w spółce osobowej jest odroczona – aż do momentu wyjścia wspólnika ze spółki.

W efekcie zmniejszenie udziału kapitałowego nie pozwala na rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów. Wspólnicy nie zgodzili się z takim stanowiskiem. Wskazali, że skoro wspólnik uzyska przychód z tytułu częściowego wycofania wkładu, to w tej części powinien mieć on również prawo do uwzględnienia w kosztach wydatków na objęcie udziału w spółce. Dodali, że stanowisko organu pozbawia ich możliwości rozliczenia straty spowodowanej częściowym wycofaniem udziałów.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-05-18