Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus gnębi handlowców: Bezprawnie żąda PIT od dofinansowania do noclegu pracowników

25 majaa 2015 r.

Organy podatkowe bezprawnie żądają PIT od dofinansowania do noclegu pracowników wykonujących służbowe obowiązki w terenie – uważa rzecznik praw obywatelskich

W piśmie do ministra finansów z 7 maja 2015 r. Irena Lipowicz ponagliła resort, by w końcu zajął się tym problemem (wystąpienie nr V.511.981.2014.EG).

Sprawa dotyczy pracowników mobilnych, czyli przede wszystkim handlowców, którzy w ramach obowiązków służbowych jeżdżą po kraju, ale w świetle prawa pracy nie są to podróże służbowe.

Organy podatkowe twierdzą, że w takiej sytuacji zwrot pracownikowi kosztów noclegu jest przychodem ze stosunku pracy. Argumentują, że prawo pracy nie nakłada na pracodawców obowiązku płacenia za noclegi osobom niepozostającym w podróży służbowej. Jeśli firma to robi, to przekazuje im dodatkową korzyść majątkową.

Fiskus twierdzi też, że nie można utożsamiać tego z obowiązkiem organizacji pracy, bo chodzi o zapewnienie biurka, materiałów biurowych, pokrycie kosztów zużycia prądu, eksploatacji samochodu służbowego. Nie dotyczy natomiast noclegów.


Mariusz Szulc, Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-05-18