Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czy organizator obozów sportowych musi mieć kasę fiskalną

25 majaa 2015 r.

Osoba fizyczna (na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego) sezonowo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Czy musi posiadać kasę rejestrującą?

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy powinni ewidencjonować za pomocą kas rejestrujących sprzedaż dokonywaną na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które na lata 2015–2016 określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).

Mając to na uwadze, trzeba wyjaśnić, że usługi organizacji obozów dla dzieci i młodzieży klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU o symbolu 55.20.19.0 (pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi). Na podstawie par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 20 załącznika do wskazanego rozporządzenia usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci klasyfikowane w tym grupowaniu są zaś zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.


Tomasz Krywan, Gazeta Prawna 2015-05-18