Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Doradca to nie menedżer

25 majaa 2015 r.

Bycie menedżerem nie jest zbyt opłacalne podatkowo. W efekcie wiele osób woli to robić przez pośredników, ograniczając się jedynie do doradztwa.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody:

1) otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

2) uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 1.

Powyższe zasady tworzą dość specyficzną sytuację. Nie ma bowiem przeszkód, żeby założyć firmę, w ramach której będzie się zarządzało innymi podmiotami. Wystarczy w CEIDG zgłosić przedmiot działalności w postaci 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (podklasa ta obejmuje między innymi działalność zarządów spółek oraz zarządów jednostek lokalnych i regionalnych), a uzyskamy wpisy do CEIDG i REGON, a więc dwa formalne atrybuty przedsiębiorcy.


Paweł Ziółkowski, Gazeta Prawna 2015-05-18