Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Interpretacja nie zawsze pomoże w zakresie przepisów o CFC

25 majaa 2015 r.

Prowadzenie ewidencji księgowej spółki zagranicznej i ustalenie dochodu podatkowego na podstawie polskich przepisów podatkowych wymaga skorzystania z usług profesjonalnych firm doradczych.

Prowadzenie ewidencji księgowej spółki zagranicznej i ustalenie dochodu podatkowego na podstawie polskich przepisów podatkowych wymaga skorzystania z usług profesjonalnych firm doradczych.

Rozmowa z Piotrem Świniarskim, adwokatem w departamencie podatkowym kancelarii BWW Law & Tax.

Nowe przepisy w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC) obowiązują już kilka miesięcy. Minister finansów zaczął wydawać pierwsze interpretacje indywidualne w tym zakresie. Czy wniosek o interpretację jest sposobem na rozstrzygnięcie wątpliwości co do stosowania nowych regulacji?

Interpretacje nie rozstrzygną wszystkich wątpliwości. Przykładowo nie będzie możliwe potwierdzenie w drodze interpretacji, czy spółka zagraniczna prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, ponieważ interpretacje służą rozstrzyganiu wątpliwości prawnych. Wynika to z faktu, że w drodze interpretacji nie można potwierdzić istnienia określonego stanu faktycznego. Wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną jest zalecane w przypadku wątpliwości, czy dana spółka jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT lub PIT. Kryteria uznania za kontrolowaną spółkę zagraniczną mają charakter łączny i enumeratywny. Oznacza to, że organ podatkowy w interpretacji będzie musiał w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się, czy dany podmiot podlega reżimowi CFC.

Czy wydane interpretacje indywidualne pokazują, jak rozwiązać niektóre problemy?

Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 stycznia 2015 r. (nr IPPB5/423-1082/14-2/AM) uznał, że szwedzka spółka uzyskująca ponad 50 proc. przychodów z odsetek, w której polski podatnik posiada 100 proc. udziałów, nie jest kontrolowaną zagraniczną spółką (dalej: KSZ), ponieważ jej dochody są opodatkowane w Szwecji według stawki 22 proc. Powyższa interpretacja jednoznacznie potwierdza, że jedynie w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek (wysokość udziału minimum 25 proc., stawka podatkowa niższa 14,25 proc., co najmniej 50 proc. przychodów pasywnych) można mówić o istnieniu zagranicznej spółki kontrolowanej. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku gdy dany podmiot nie spełnia kryteriów kontrolowanej spółki zagranicznej, nie jest konieczne prowadzenie ewidencji księgowej takiego podmiotu oraz składanie deklaracji CIT-CFC lub PIT-CFC (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2015 r., nr IPPB5/423-1079/14-2/AM). Podatnik nie jest natomiast w takiej sytuacji zwolniony z obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2015 r., nr IPPB2/4511-47/15-2/MK).


Przemysław Molik, Gazeta Prawna 2015-05-18