Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Uwaga! Patologie w elektrośmieciach mogą drogo kosztować

25 majaa 2015 r.

System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (dalej: ZSEE) generuje ogromne straty w budżecie państwa. Dlaczego? Winna jest występująca od dawna patologia, polegająca na wystawianiu fałszywych świadectw o przetworzeniu ZSEE.

Oszustwo opiera się na wydawaniu zaświadczenia o przetworzeniu sprzętu, który – w skrajnym przypadku – nigdy nie został nawet zebrany i dostarczony. Najczęściej wydawane są zaświadczenia o przetworzeniu sprzętu, które zostało dokonane niezgodnie z obowiązującymi normami. Zakład przetwarzania ZSEE rzeczywiście prowadzi działalność w tym zakresie, jednak by zmaksymalizować zyski, dokonuje także fikcyjnego przetworzenia sprzętu. Niektóre zakłady wydają zaświadczenia o przetworzeniu sprzętu z tej grupy, jakiej wymaga dany klient. W rzeczywistości zaś przetwarzany jest inny sprzęt, co jest bardziej opłacalne dla zakładu. Wynika to z faktu występowania znaczących różnic w kosztach przetworzenia poszczególnych sprzętów z danej grupy, czyli zakładowi przetwarzania może się bardziej opłacać przetworzyć 100 kg pralek, niezawierających szkodliwych i kosztownych do usunięcia elementów, niż np. 100 kg urządzeń medycznych wykorzystujących technikę nuklearną. Jest to opłacalne dla obu stron. Podmiot oddający sprzęt do zakładu przetwarzania dostaje za mniejszą opłatą zaświadczenie, które potwierdza spełnienie wymogów w zakresie zbiórki i przetworzenia ZSEE. Zakład przetwarzania natomiast otrzymuje zapłatę, ale nie ponosi kosztów prawidłowego przetworzenia ZSEE. Proceder ten, nazywany „handlem kwitami”, wywołuje negatywne skutki, przede wszystkim dla środowiska, spowodowane brakiem właściwego przetwarzania ZSEE. Jest też zagrożeniem dla podatników, których rozliczenia w zakresie VAT może kwestionować fiskus.


Przemysław Antas, Gazeta Prawna 2015-05-18