Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rachunkowość zarządcza to nie tylko liczby

25 majaa 2015 r.

Jeśli firmy chcą w pełni wykorzystać potencjał specjalistów, powinny dbać o sprawny system przepływu informacji. Warto stawiać także na rozwój kompetencji interpersonalnych i wprowadzić business partnering

Usprawnienie działania firmy w tych obszarach wpłynie bowiem korzystnie na jej kondycję i podniesie konkurencyjność. Pozwoli też specjalistom rachunkowości zarządczej efektywniej konsultować strategiczne posunięcia przedsiębiorstw. To także szansa na dokonywanie realnych wycen, rozwój zarówno przedsiębiorstwa, jak i rynku oraz jeszcze większą możliwość opiniowania ewentualnych przejęć i fuzji, czyli dziedzin, w których już teraz doradzają swoim zarządom. Wynika to z faktu, że specjaliści tej branży powinni pełnić w swoich organizacjach funkcje nie tyle operacyjne, ile doradcze. Niezbędne jest do tego także zaangażowanie samego specjalisty, który będzie wyrażał chęć włączenia się w strategiczne z punktu widzenia organizacji procesy.


Magdalena Sobczak, Gazeta Prawna 2015-05-18