Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sam zapis w księgach nie wystarczy, by skorzystać z ulgi na innowacje

25 majaa 2015 r.

Aby odliczyć 50 proc. wydatków na nowe technologie, poniesione nakłady trzeba uznać za wartość niematerialną i prawną oraz wprowadzić do ewidencji. Jednak nie do rachunkowej, a podatkowej

Przepisy prawa podatkowego dają możliwość odliczenia 50 proc. wydatków na nowe technologie od podstawy opodatkowania. Jednak aby dokonać odliczenia, konieczne jest spełnienie wielu warunków, w tym ujęcia nakładów poniesionych na nabycie tej technologii w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Katarzyna Trzpioła, Gazeta prawna 2015-05-18