Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Rezygnacja z wypowiedzenia zmieniającego to mniejsze uprawnienia

18 majaa 2015 r.

Decydując się na umowne wyłączenie stosowania wobec pracownika wypowiedzenia zmieniającego, pracodawca musi brać pod uwagę, że jednostronna modyfikacja warunków umowy o pracę nie będzie już możliwa. Nawet jeśli zmienią się jego potrzeby.

Za dopuszczalnością umownego wyłączenia możliwości stosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli jest to korzystne dla pracownika, wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I PK 80/11, OSNP 2013/15-16/175). Podobne stanowisko zajął w wyroku z 30 listopada 2012 r. (sygn. akt I PK 132/12, LEX nr 1321790), przyjmując, że umowne zobowiązanie się pracodawcy do niestosowania względem pracownika wypowiedzenia zmieniającego jest prawnie skuteczne, pod warunkiem że jest to dla niego korzystne.


Halina Kwiatkowska, Gazeta Prawna 2015-05-14