Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Reforma Krajowej Informacji Podatkowej: Interpretacje muszą być jednolite

18 majaa 2015 r.

JACEK KAPICA Od 2016 r. podatnicy będą składać wniosek o wykładnię prawa do centrali Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej. Stamtąd trafi on do podległego biura KIP, które udzieli odpowiedzi

Od 1 lipca 2015 r. rusza pierwszy etap reformy Krajowej Informacji Podatkowej. W sprawach podatków: akcyzowego, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych odpowiedzi będą udzielać tylko dyrektorzy izb skarbowych w Warszawie i w Katowicach. Jak docelowo ma wyglądać wydawanie interpretacji indywidualnych?

Od 1 stycznia 2016 r. biura Krajowej Informacji Podatkowej zostaną wyodrębnione z izb skarbowych. Nową strukturą będzie zarządzał dyrektor KIP funkcjonujący w ramach centrali w Bielsku-Białej. Aby ujednolicić interpretacje, konkretne ośrodki KIP zajmą się poszczególnymi obszarami podatkowymi. Specjalizacja będzie jednak następowała stopniowo. Celem zmian jest doprowadzenie do sytuacji, w której interpretacje w sprawach VAT będą wydawać biura KIP w Lesznie i Płocku, w sprawie PIT – biura w Toruniu i Piotrkowie Trybunalskim, a w sprawie pozostałych podatków, w tym CIT i akcyzy – ośrodek w Bielsku-Białej.

Dziś każde biuro podlega innej izbie skarbowej i każde wydaje interpretacje odnośnie do wszystkich podatków w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika. Nie ma wystarczającej koordynacji ich działań.

Czy zmienią się też zasady składania wniosku o wydanie interpretacji?

Tak. Dziś wniosek składa się do dyrektora izby skarbowej, której podlega dane biuro KIP. Od początku przyszłego roku właściwym organem będzie centralne biuro w Bielsku-Białej. Tam będą wprowadzane dane do systemu i przekazywane do odpowiedniej jednostki, która wyda interpretację. Oczywiście nadal wnioski będzie można przesyłać pocztą oraz elektronicznie przez e-PUAP. W przyszłości chcielibyśmy, aby było to możliwe za pośrednictwem Portalu Podatkowego.

Wielokrotnie zapowiadał pan, że skróci się czas wydawania interpretacji. Miało w tym pomóc przesunięcie etatów po kwietniowej reorganizacji administracji podatkowej. Czy już zostały podjęte działania?

Dotychczas do KIP przesunęliśmy 100 etatów, a w lipcu stanie się to z kolejnymi 75. Z naszych danych wynika bowiem, że w 2014 r. ponad 73 proc. interpretacji było wydawanych w ostatnich dwóch tygodniach, biorąc pod uwagę maksymalny czas na ich sporządzanie i podpisanie, tj. trzy miesiące od otrzymania wniosku. Tylko 26,8 proc. wniosków jest rozpatrywanych wcześniej: 13,6 proc. w ciągu ponad dwóch miesięcy i 13,2 proc. w ciągu dwóch miesięcy.

Dlatego podjąłem decyzję o wzmocnieniu kadrowym KIP łącznie o 175 etatów. To pozwoli skrócić czas wydawania interpretacji z trzech miesięcy do dwóch. Oczywiście sprawy bardziej skomplikowane nadal mogą być rozpatrywane w dłuższym terminie, ale generalnie chodzi o to, aby te 73 proc. interpretacji było wydawane między 6. a 8. tygodniem, a nie między 10. a 12., jak obecnie.

A co z informacją telefoniczną? Czy będą się tym zajmować wszystkie biura KIP?

Telefoniczne udzielanie informacji pozostanie nadal zadaniem wszystkich – oprócz Piotrkowa Trybunalskiego – komórek contact center zlokalizowanych w biurach KIP. Jednak wyodrębnienie biur KIP z izb skarbowych umożliwi usprawnienie i podnoszenie jakości świadczenia tej usługi poprzez wprowadzenie centralnego zarządzania pracą całej infolinii, tj. wszystkich komórek contact center. Umożliwi to także rozpoczęcie specjalizacji rzeczowej tych komórek, choć przebiegać ona będzie nieco inaczej niż w przypadku interpretacji.

W 2014 r. udzielono 1 608 720 odpowiedzi telefonicznych. Docelowo komórki contact center będą także udzielały odpowiedzi na pytania podatników kierowane drogą e-mailową i na czacie.

Taka informacja e-mailowa lub na internetowym czacie nie będzie jednak chronić podatnika?

Będzie szybkim dostępem do informacji, jednak mimo że udzielana w formie pisemnej, nie będzie miała charakteru interpretacji. Mamy nadzieję, że podatnicy w większości spraw nie będą występować o interpretację indywidualną, tylko będą bazować na odpowiedzi otrzymanej z KIP za pośrednictwem tego kanału komunikacji. Przecież już obecnie wielu podatników korzysta z telefonicznej informacji, która również nie daje ochrony. Dostarcza natomiast szukanej wiedzy.

Wydzielenie nowego organu wydającego interpretacje nie rozwiąże jednak wszystkich problemów z niejednolitą wykładnią. Jak resort finansów zamierza wyeliminować ten problem?

Niewątpliwie interpretacje są tylko jednym ze źródeł informacji. Innymi kanałami komunikacji są m.in.: infolinia, pracownicy urzędów skarbowych, a od przyszłego roku asystenci podatników i pracownicy centrów obsługi. Ich praca będzie się opierała na Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej, tworzonej przez Krajową Informację Podatkową. To oznacza, że KIP będzie miała szersze zadania niż dziś. Poza udzielaniem informacji telefonicznych i wydawaniem interpretacji podatkowych, będzie również tworzyła bazę wiedzy, dostępną zarówno dla urzędnika, jak i podatnika. Na pełną skalę – całego kraju – zostanie też uruchomiona usługa telefonicznego wsparcia dla pracowników urzędów skarbowych.


Agnieszka Pokojska, Gazeta Prawna 2015-05-13