Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ulga odsetkowa także dla spóźnialskich

18 majaa 2015 r.

Podatnik, który skoryguje roczne zeznanie i ureguluje zaległość z tytułu niezapłaconych w terminie miesięcznych zaliczek, może zapłacić niższe odsetki za zwłokę – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Spór toczył się o art. 56 par. 1a ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że odsetki od zaległości mogą być niższe (75 proc. zwykłej stawki), jeżeli podatnik złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn i w ciągu 7 dni zapłacił całą zaległość.

Spółka, której sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykazała w rocznym zeznaniu CIT-8 zerową kwotę podatku. Następnego dnia złożyła korektę – wynikało z niej, że spółka powinna jednak zapłacić podatek. Zrobiła to kolejnego dnia wraz z odsetkami za zwłokę. Były to odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie miesięcznych zaliczek na CIT.

Uważała, że może je zapłacić w niższej wysokości, bo sama wykryła błąd i skorygowała zeznanie oraz dobrowolnie wpłaciła zaległość. Podkreślała, że nie złożyła korekty w wyniku czynności sprawdzających ani nie dostała zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd, a zatem nie dotyczy jej art. 56 par. 1b ordynacji, który wyklucza stosowanie niższych odsetek.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że odsetki są należne w pełnej wysokości. Stwierdził, że art. 56 par. 1a nie może premiować podatników, którzy nie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. A takim obowiązkiem było wpłacanie w ciągu roku miesięcznych zaliczek na CIT.


Katarzyna Jędrzejewska, Gazeta Prawna 2015-05-13