Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

O amortyzacji decydują przepisy, a nie przedsiębiorca

18 majaa 2015 r.

O tym, czy urządzenie jest kompletne i zdatne do użytku, przesądza wyłącznie Klasyfikacja Środków Trwałych, do której nawiązuje ustawa podatkowa, a nie praktyka życia gospodarczego – wynika z orzeczenia NSA.

Spór dotyczył wykładni art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że amortyzacji podlegają urządzenia kompletne i zdatne do użytku. Przedsiębiorca prowadzący stację paliw kupił trzy urządzenia: dystrybutor, zbiornik paliwa oraz separator. Po zamontowaniu na stacji uznał je za jeden środek trwały i amortyzował w całości według najwyższej stawki przewidzianej dla dystrybutora. Uważał, że każde z urządzeń z osobna nie jest kompletne i zdatne do użytku przy sprzedaży paliwa. Argumentował, że aby prowadzić działalność gospodarczą, potrzebne mu są wszystkie trzy, w związku z tym należy je uznać za jeden środek trwały.


Patrycja Dudek, Gazeta Prawna 2015-05-13