Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zbycie samego przyrzeczenia nie uprawnia do zwolnienia z daniny

18 majaa 2015 r.

Kto sprzedaje ekspektatywę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, ma przychód z praw majątkowych, a nie z nieruchomości. Dlatego nie może skorzystać z ulgi podatkowej – uznał NSA.

Sprawa dotyczyła podatnika, który dostał od rodziców i dziadków darowiznę. Było nią roszczenie o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności mieszkania i garażu. W języku prawniczym nazywa się to ekspektatywą. Jej zasady reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.). Zgodnie z nią członek spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawiera ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu. W efekcie takiej umowy powstaje ekspektatywa, czyli roszczenie o ustanowienie przez spółdzielnię własności lokalu. Takie prawo można zbyć, np. sprzedając je lub przekazując w darowiźnie.


Łukasz Zalewski, Gazeta Prawna 2015-05-14