Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Fiskus akceptuje rozliczenie kosztów zakwaterowania

18 majaa 2015 r.

Wydatki te pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W tym celu w podpisywanym kontrakcie musi zawrzeć odpowiednie zapisy.

Agencja pracy tymczasowej z Kalisza zatrudniła i dostarczyła spółce z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu pracowników, którzy będą pracować na budowie w Kołobrzegu przez dwa miesiące. Pracownicy zakwaterowani zostaną w wynajętych przez spółkę kontenerach położonych na terenie zakładu oraz otrzymają jeden posiłek dziennie (obiad) o wartości 50 zł. Koszt wynajęcia kontenera to 200 zł miesięcznie. Jakie skutki podatkowe powstaną, jeśli spółka pokryje koszty zakwaterowania pracowników i zakupi dla nich posiłek?

Agencja pracy tymczasowej (dalej: APT) i pracodawca muszą pisemnie ustalić warunki pracy. Powstaje tylko pytanie, jak rozliczyć wydatki związane z noclegami i wyżywieniem pracownika tymczasowego.

Rozliczenie kosztów

Rozwiązaniem tego problemu akceptowanym przez organy skarbowe jest rozliczenie tych wydatków w ramach podróży służbowej. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zezwala pracodawcy użytkownikowi na przejęcie obowiązków wypłacania należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Jednocześnie obowiązki te muszą wynikać z umowy zawartej między pracodawcą użytkownikiem a agencją przed zawarciem umowy z pracownikiem tymczasowym.

W opisanym przypadku, jeśli APT z Kalisza wyśle pracowników w ramach podróży służbowej do miejsca wykonywania pracy na budowie w Kołobrzegu i jednocześnie pracownicy ci będą zakwaterowani na terenie budowy, to za każdy dzień pobytu w miejscu wykonywania pracy (tj. w Kołobrzegu) będzie im przysługiwała dieta w pełnej wysokości.

Zgodnie z par. 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, to za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a więc 30 zł dziennie. Dieta nie przysługuje, jeżeli pracownik ma zapewnione całodzienne wyżywienie (trzy posiłki dziennie). W analizowanym przypadku pracownicy mają zapewniony obiad, a więc według par. 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia należność z tytułu diety jest zmniejszana o 50 proc.


Lidia Rubińska, Krzysztof Żukowski, Gazeta Prawna 2015-05-11