Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czy otrzymana zaliczka wejdzie do podstawy opodatkowania VAT

18 majaa 2015 r.

Przedsiębiorca (za zgodą dostawcy) przejmie od polskiego kontrahenta kontrakt na zakup maszyny wraz z montażem, na poczet zakupu której kontrahent polski wpłacił zaliczki. W wyniku tej transakcji przedsiębiorca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z nabyciem maszyny. Wstąpienie przez podatnika w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego, związane z tym kontraktem, wiązać się będzie z przejęciem przez niego praw do zaliczek. Czy kwoty zaliczek trzeba będzie objąć podatkiem od towarów i usług?

Podstawa opodatkowania w VAT to co do zasady globalna kwota, jaką sprzedawca ma otrzymać za dostarczony towar albo wyświadczoną usługę. Jednak jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.


Marek Sporny, Gazeta Prawna 2015-05-11