Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dlaczego organizacja regat nie pozwala odzyskać VAT

18 majaa 2015 r.

Spółka planuje świadczenie usług w zakresie organizacji regat i rekreacji. Usługa ma charakter kompleksowy i polega na udostępnianiu jachtów, zakwaterowania w hotelu oraz zakupie usług gastronomicznych. Uczestnicy będą otrzymywać faktury z tytułu „uczestnictwa w regatach” z 23-proc. VAT. Czy spółka odliczy VAT od zakupu usług hotelowych i gastronomicznych?

Niestety nie. Z przepisów ustawy o VAT wynika, że podatnik może odliczyć VAT naliczony, jeśli spełni warunki pozytywne, m.in. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz nie znajdą zastosowania przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy o VAT.

Artykuł 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.


Marek Sporny, Gazeta Prawna 2015-05-11