Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jednostki mikro popełniają błąd, nie wykazując zmiany stanu produktów

18 majaa 2015 r.

Brak informacji w sprawozdaniu o zmianie stanu produktów może utrudniać zrozumienie działalności jednostki, w tym jednostki mikro. Ustawodawca uznał, że jest to tak ważna pozycja w sprawozdaniu, że nawet jednostki najmniejsze powinny ją ujawniać.

Nie prezentują tej wartości w rachunku zysków i strat, wpisując zero. Stosują wtedy uproszczenia związane z ewidencjonowaniem rozliczeń międzyokresowych. Robią tak ze względu na prostsze rozliczenie podatków

Brak informacji w sprawozdaniu o zmianie stanu produktów może utrudniać zrozumienie działalności jednostki, w tym jednostki mikro. Ustawodawca uznał, że jest to tak ważna pozycja w sprawozdaniu, że nawet jednostki najmniejsze powinny ją ujawniać. Chodzi o to, aby odbiorcy ich sprawozdań otrzymali informację o kosztach współmiernych przychodom. Pozycja ta wydaje się nawet ważniejsza niż np. wartość sprzedanych towarów, czy przychody ze sprzedaży towarów, ponieważ te nie są odrębnie ujawniane. Jednak czytelnicy sprawozdań mogą mieć wątpliwości, ponieważ w przypadku większości jednostek ta pozycja ma wartość 0,00 zł. Dzieje się tak, mimo że w tych podmiotach występują zdarzenia gospodarcze, które powinny powodować zidentyfikowanie tej pozycji rachunku zysków i strat.


Katarzyna Trzpioła, Gazeta Prawna 2015-05-11