Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Darowiznę bonów towarowych ewidencjonuje się na koncie 760

18 majaa 2015 r.

Otrzymana darowizna w postaci bonów towarowych jako nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe podlega ewidencji na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne.

Jednostka budżetowa działająca w sferze oświaty otrzymała darowiznę od przedsiębiorcy w formie bonów towarowych. Uprawniały one jednostkę do ich wymiany na różne towary pod warunkiem, że będą to towary zużyte na jej potrzeby. Jednostka otrzymane bony wymieniła na różne materiały papiernicze, typu kredki, farby, bloki rysunkowe dla uczniów przebywających w świetlicy, oraz na środki czystości niezbędne dla utrzymania porządku w pomieszczeniach szkolnych. Jak ująć w ewidencji otrzymaną darowiznę oraz zakup materiałów uzyskanych w toku wymiany bonów?

Otrzymana darowizna w postaci bonów towarowych jako nieodpłatnie otrzymane aktywa obrotowe podlega ewidencji na koncie 760 - Pozostałe przychody operacyjne. Konto to służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym do ewidencji nieodpłatnie otrzymanych, np. w drodze darowizny, aktywów umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych aktywów obrotowych.


Elżbieta Gaździk, Gazeta Prawna 2015-05-11