Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wykonywanie samorządowych zadań nie jest usługą

18 majaa 2015 r.

Chodziło o spółkę w 100 proc. należącą do gminy, której przekazano – na podstawie gminnej uchwały – wykonywanie określonych zadań, m.in. w zakresie utrzymania czystości, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Spółka, której jedynym udziałowcem jest gmina, nie płaci VAT od powierzonych jej obowiązków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o spółkę w 100 proc. należącą do gminy, której przekazano – na podstawie gminnej uchwały – wykonywanie określonych zadań, m.in. w zakresie utrzymania czystości, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Spółka realizuje je z dopłat otrzymywanych od gminy. Są one wykazywane – do czasu ich wykorzystania – jako składnik kapitału własnego spółki.

Spółka była zdania, że wykonując te zadania, nie świadczy usług w rozumieniu ustawy o VAT. Nie zawarła bowiem z gminą umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), a otrzymane dopłaty są tylko źródłem finansowania usług, których beneficjentem są mieszkańcy gminy. Spółka podkreślała, że nie wykonuje na rzecz gminy żadnych czynności, lecz niejako zastępuje ją w wykonywaniu zadań publicznych. Nie jest zatem samodzielnym podmiotem świadczącym usługi, a gmina nie może być ich odbiorcą, bo chodzi wyłącznie o gminne zadania własne, w pełni przez nią finansowane.


Katarzyna Rosik, Gazeta Prawna 2015-05-12