Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie każdą darowiznę trzeba zgłaszać fiskusowi

18 majaa 2015 r.

Przekroczenie limitu powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Należy pamiętać, że opodatkowane będzie tylko, cześć która stanowi nadwyżkę.

Konieczność składania deklaracji do urzędu skarbowego zależeć będzie od wysokości otrzymanej kwoty. Przepisy przewidują trzy limity pieniężne związane z różnymi grupami podatkowymi, po przekroczeniu których odprowadzony musi zostać podatek.

Zgodnie obowiązującymi przepisami, zobowiązanie podatkowe będzie powstawać jeśli kwota darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat przekroczy kwotę wolną od podatku. Oznacza to, że konieczna będzie zapłata podatku w sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione trzy warunki: limit będzie dotyczyć tylko jednego darczyńcy, kwota limitu zostanie przekroczona, a do samego limitu wliczyły się przychody pochodzące zarówno ze spadków jak i darowizn.

Kwoty limitów kształtują się różnie w zależności od stopnia pokrewieństwa między nabywcą i zbywającym, co stało się podstawą do wyróżnienia tzw. grup podatkowych.

I grupa

Do pierwszej grupy podatkowej zaliczamy małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwa, ojczyma, macochę i teściów. Informacji podatkowej do urzędu skarbowego nie będziemy musieli składać, gdy suma którą otrzymaliśmy od jednego członka tej grupy nie przekroczy w pięcioletnim okresie 9.637 zł.

Co ważne, większość osób (wszyscy poza zięciem synową oraz teściami) z pierwszej grupy może zostać zwolniona z zapłaty podatku od spadków i darowizn niezależnie od wysokości przekazywanej sumy. Aby uniknąć opodatkowania, w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny należy złożyć na druku SD-Z2 informację o jej dokonaniu. Zgłoszenia darowizny dokonuje jedynie obdarowany we właściwej mu jednostce urzędu skarbowego.

II grupa

Limit podatkowy tej grupie to 7.276 zł. Zalicza się do niej rodzeństwo, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Oznacza to, że od np. wujka możemy otrzymać w ciągu 5 lat do 7,276 zł bez konieczności zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego.

III grupa

Do trzeciej grupy zaliczamy pozostałych nabywców spadku. Limit kwoty wolnej od podatku wynosi 4 902 zł.


Gazeta Prawna 2015-05-12