Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kiedy inspektor PIP może wydać pracodawcy nakaz wypłaty wynagrodzenia

11 majaa 2015 r.

Powiadomiłam Państwową Inspekcję Pracy o niewypłaceniu mi wynagrodzenia za pracę za marzec. W trakcie kontroli przełożony stwierdził, że zostało mi ono wypłacone do ręki. Nie przedstawił na to żadnego dowodu. Inspektor pracy nie wydał jednak nakazu zapłaty. Swoją decyzję uzasadnił tym, że istnieje spór co do zasadności wypłaty, który może rozstrzygnąć tylko sąd pracy. Czy słusznie?

Postępowanie inspektora pracy było prawidłowe. Nie jest on uprawniony do rozstrzygania sporów między zatrudniającym a podwładnym na tle zasadności wypłaty wynagrodzenia za pracę.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia inspektor pracy jest uprawniony m.in. do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.


Anna Borysewicz, Gazeta Prawna 2015-05-07