Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nie zawsze trzeba zapłacić za zakaz konkurencji

11 majaa 2015 r.

W związku z dużym zróżnicowaniem form zatrudnienia nie traci na aktualności problematyka reguł postępowania po rozwiązaniu umowy. Szczególne zainteresowanie budzą klauzule zawierane w umowach cywilno-prawnych.

Analizując umowy zawierane z pracownikami bądź współpracownikami przedsiębiorstw, bardzo często można natknąć się na klauzulę o zakazie konkurencji po jej rozwiązaniu. W praktyce nie budzi wątpliwości, iż strony na zasadzie swobody umów mają prawo uzgodnić ograniczenie bądź nawet ustanowić całkowity zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej przez byłych pracowników lub współpracowników przez pewien okres po ustaniu zatrudnienia.

Za każdym razem konieczne jest przy tym dokładne określenie zakresu i form takiej działalności lub nawet konkretnych klientów, których zakaz miałby dotyczyć. W zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę celowe może się okazać również sprecyzowanie dotyczące terytorium, na którym obowiązywałby ów zakaz konkurencji. Największe wątpliwości budzi jednak kwestia obowiązku zapłaty odszkodowania za przestrzeganie takiego zakazu oraz dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej za jego naruszenie.


Adrian Mackiewicz, Gazeta Prawna 2015-05-07