Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dopłaty do nauki pracownika nie można odliczyć od przychodów

11 majaa 2015 r.

Pracodawca nie może potrącić wydatku poniesionego na studia zatrudnionej osoby, jeśli przepisy nie wymuszają na nim takiego dofinansowania – orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała skierować pracownika do zadań w dziale administracji i w związku z tym wysłała go na studia licencjackie na kierunku administracja. Opłaciła mu połowę czesnego, a wydatek ten chciała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że podjęte przez pracownika studia mają charakter przekwalifikujący – pozwolą mu przygotować się do zadań na nowym stanowisku. Pośrednio przyczyni się to do uzyskania przez firmę lepszych wyników gospodarczych, a tym samym i przychodów.


Katarzyna Bajak, Gazeta Prawna 2015-05-07