Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w Kodeksie pracy: Prawo nie będzie dyskryminowało kobiet

11 majaa 2015 r.

Rząd porządkuje przepisy zakazujące wykonywania niektórych prac przez kobiety. Oddzielnie wskazane będą te dotyczące pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pozostałych zatrudnionych. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy (k.p.), którym zajęła się wczoraj Rada Ministrów (zostanie przyjęta najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu RM).

Zmiany są konieczne, bo obecnie – zgodnie z art. 176 k.p. – nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Regulacja ta odnosi się zatem do wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem unijnym, bo utrudnia zapewnienie równouprawnienia płci, szczególnie w zakresie dostępu do zatrudnienia.


Łukasz Guza, Gazeta Prawna 2015-05-06