Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kiedy pożyczka zawarta przez telefon podlega PCC

11 majaa 2015 r.

Organy skarbowe przy transakcjach elektronicznych dla rozpoznania miejsca dokonania czynności kierują się zwykle tym, gdzie złożono oświadczenie woli o przyjęciu oferty. A to decyduje o opodatkowaniu

Umowę pożyczki określa art. 720 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Z kolei biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Według przepisu dający pożyczkę ma obowiązek dopełnić wszelkich czynności, aby przenieść na własność przedmiot pożyczki, a więc wydać znaki pieniężne (gotówkę) lub dokonać zapłaty przelewem. Jeśli świadczenie zostanie spełnione, biorący pożyczkę staje się czasowo właścicielem przedmiotu majątkowego, czyli pieniędzy, a więc pieniądze należy traktować jak rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku.


Lidia Rubińska, Gazeta Prawna 2015-05-04